Culturele ANBI

De Groningsche Muziekvereeniging (GMV) is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) die als zodanig gebruik kan maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Gegevens

De Belastingdienst wil het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector bevorderen. Daarom wordt van de ANBI’s openbaarheid verwacht; diverse gegevens dienen op de site te staan.

De namen van de bestuursleden en de contactgegevens staan elders op deze site.

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer is 002891360.

Doelstelling van de GMV en de te verrichten werkzaamheden
De doelstelling van de Groningsche Muziekvereeniging is, sinds 1905, het laten uitvoeren in Groningen en omgeving van klassieke kamermuziek op hoog niveau. Bij voorkeur door internationaal bekende musici, onder wie in elk seizoen ook Nederlands musici. Sinds 1969 is de GMV een stichting zonder winstoogmerk.

Van oudsher heeft de GMV zelfstandige concertseries georganiseerd, zowel binnen als buiten cultuurcentrum De Oosterpoort. Naast de losse kaartverkoop werden abonnementen van 6 of 4 concerten aangeboden met aantrekkelijke kortingen.

De GMV verstrekt haar publiek in druk en per e-mail deskundige toelichtingen bij alle concerten, en is bij de concerten met een stand aanwezig voor assistentie en nadere informatie. Dit bevordert een zekere vertrouwdheid bij het publiek, en kan ook de drempel voor alleenstaanden verlagen om naar een concert te komen. Deze sociale functie is ook deel van de doelstelling van de GMV.

Vanaf 2020 worden de abonnementsconcerten in nauwere samenwerking met SPOT Groningen georganiseerd. Zo blijven deze concerten volledig beantwoorden aan de doelstelling van de Groningsche Muziekvereeniging.

De inkomsten van de GMV

  • De inkomsten worden grotendeels verkregen uit de verkoop van kaarten voor de concerten.
  • De donaties van de Vrienden van de Groningsche Muziekvereeniging komen op een aparte rekening (Wenckebachfonds) en worden per bestemming overgeboekt op de rekening van de GMV.

Het vermogen van de GMV wordt besteed:

  • Aan het aanvullen van eventuele tekorten bij het organiseren van concerten van de GMV.
  • Aan het helpen realiseren van bepaalde concerten en de bijkomende kosten van ondersteunende activiteiten zoals de programmatoelichtingen, promotie en communicatie.
  • De bestuursleden doen alle benodigde werk zonder enige financiële vergoeding, en hebben dat ook altijd zo gedaan.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2020-2021
Jaarrekening 2019-2020
Jaarrekening 2018-2019