Wenckebachfonds

De Stichting Steunfonds Groningsche Muziekvereeniging, opgericht in 1992, stelt zich ten doel het materieel ondersteunen van de GMV door de vorming van een fonds met de naam Prof.dr. K.F. Wenckebachfonds. Deze stichting is aangewezen als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) onder RSIN nummer 806.177.172 en kan als zodanig gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en doneren.

Het bestuur van het fonds tracht donateurs te werven onder liefhebbers van klassieke muziek, i.h.b. kamermuziek: de Vrienden van de GMV. Verder tracht het sponsoren en subsidiënten te vinden onder bedrijven, instellingen en fondsen. Het int en administreert alle schenkingen, donaties en subsidies.

Op onderbouwde aanvraag van het bestuur van de GMV kan het bestuur van het Wenckebachfonds besluiten om de Stichting GMV financieel te ondersteunen.

Bestuur
A.J. Scheffer, voorzitter
G.A. Biezeveld, penningmeester
A.M. van Wagenberg, secretaris

De bestuurders van het Wenckebachfonds doen dit werk op basis van vrijwilligheid: zij zien af van de mogelijke financiële vergoeding voor hun inzet. Zij kunnen als attentie één of twee vrijkaarten krijgen voor de betreffende concerten.

Contact
tel.: 06 22 24 47 42 (GMV secretariaat)
e-mail: kamermuziek.groningen@gmail.com

Verslag
De financiële stand van zaken aan het einde van het boekjaar 2020-2021 is te zien in het verslag van de penningmeester augustus 2012 (download).