Wenckebachfonds

De Stichting Steunfonds Groningsche Muziekvereeniging, opgericht in 1992, stelt zich ten doel het materieel ondersteunen van de GMV door de vorming van een fonds met de naam Prof.dr. K.F. Wenckebachfonds. Deze stichting is aangewezen als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) onder RSIN nummer 806.177.172 en kan als zodanig gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en doneren.

Het bestuur van het fonds tracht donateurs te werven onder liefhebbers van klassieke muziek, i.h.b. kamermuziek: de Vrienden van de GMV. Verder tracht het sponsoren en subsidiënten te vinden onder bedrijven, instellingen en fondsen. Het int en administreert alle schenkingen, donaties en subsidies.

Op onderbouwde aanvraag van het bestuur van de GMV kan het bestuur van het Wenckebachfonds besluiten om de Stichting GMV financieel te ondersteunen.

Bestuur
A.J. Scheffer, voorzitter
G.A. Biezeveld, penningmeester
A.M. van Wagenberg, secretaris

De bestuurders van het Wenckebachfonds doen dit werk op basis van vrijwilligheid: zij zien af van de mogelijke financiële vergoeding voor hun inzet. Zij kunnen als attentie één of twee vrijkaarten krijgen voor de betreffende concerten.

Contact
tel.: 06 22 24 47 42 (GMV secretariaat)
e-mail: kamermuziek.groningen@gmail.com

Jaarverslagen
2020-2021-2022

Programma

vrijdag 11 oktober 2024 | 20:00 uur

Openingsconcert – Stelios Quartet

donderdag 24 oktober 2024 | 20:15 uur

Abonnementsconcert 1- Cuarteto Casals

zaterdag 22 februari 2025 | 20:15 uur

Abonnementsconcert 3 – Beatrice Rana en Simone Lamsma

vrijdag 13 juni 2025 | 00:00 uur

Slotconcert – Gauguin Ensemble