Historie

Op 11 oktober 1905 vond door Groningse notabelen de oprichtings­vergadering plaats van de Groningsche Muziek­vereeniging in het Concert­huis in de Poelestraat te Groningen. De eerste voorzitter was de internist prof. dr. K.F. Wenckebach.

De aanleiding was de povere kamermuziek­cultuur in Groningen. Bij een deel van de Groningers leefde onbehagen over dit muzikale klimaat, vooral in universitaire kringen. Niet zo verwonder­lijk, als men bedenkt dat veel afkomstig waren uit universiteits­steden als Utrecht en Amsterdam, destijds al steden met een rijke muzikale cultuur. Door hen werd het ontbreken daarvan in Groningen als een groot gemis ervaren.

De bedoeling van de nieuwe vereniging was in deze stad kamermuziekconcerten van het hoogste niveau mogelijk te maken. Dit doel is nimmer veranderd. Aanvankelijk vonden de concerten plaats in de Harmonie, toen nog muziekzaal. Later werd de Stadsschouwburg het podium. Tegenwoordig organiseert de GMV haar zes jaarlijkse concertavonden in de Kleine Zaal van de Oosterpoort.

In de loop van de jaren zijn de grootsten van het internationale podium op uitnodiging van de GMV in Groningen te gast geweest: legendarische pianisten als Myra Hess, Alfred Cortot, Clara Haskil en Wladimir Horowitz, de violisten Carl Flesch, Bronislaw Huberman, Zino Francescatti en Maxim Vengerow, vocalisten als Herman Schey, Gerard Souzay, Aafje Heynis en Elly Ameling, en fameuze ensembles als Quartetto Italiano, Alban Berg Kwartet, Tokyo Kwartet, Borodin Kwartet, Beaux Arts Trio, en vele anderen.

Daarnaast heeft de GMV diverse initiatieven genomen om het Groningse muziekleven te vernieuwen. Zo begon zij in de jaren zeventig met de koffieconcerten, in een streven om de drempel naar de klassieke muziek te verlagen. Dit is een zeer succesvol initiatief gebleken.

De GMV was lange tijd een concertvereniging, waarvan enige honderden Groningers lid waren. Sinds de jaren zeventig is de GMV een stichting die een jaarlijkse serie kamermuziekconcerten organiseert. Deze concerten zijn voor iedere muziekliefhebber toegankelijk, op dezelfde manier als alle overige concerten in De Oosterpoort. Men kan zich op de serie (of een deel daarvan) abonneren, maar men kan de concerten ook los bezoeken.